GESCHIEDENIS

Speelpleinwerking Sporrewoan blies in 2018 50 kaarsjes uit. Onze werking bestaat al een heel eind en het begon zelfs al iets eerder!

057239419 / 057239560

Leopold III-laan 16, 8900 Ieper, Belgium