VISIE

Sporrewoan is sinds 1968 de gemeentelijke speelpleinwerking van Ieper. 

Met kinderen als doelgroep, jongeren als actieve organisatoren en spelen als absolute hoofddoel, wil onze werking garant staan voor onvergetelijke kerst, paas- en zomervakanties. Hierbij stellen we steeds ieder kind centraal.

Toegankelijkheid

Flexibel 

Je vakantie op voorhand inplannen hoeft niet bij ons. We werken zonder limieten of wachtlijsten. Inschrijven kan steeds de dag zelf en héél de dag lang tijdens onze openingsuren (7u45 – 17u45). Heeft je kind dus last-minute zin om te komen spelen of heb je behoefte aan een dag ‘noodopvang’? Wat het ook is, ieder kind is altijd op elk moment welkom. We vinden het belangrijk dat spelen vrij, spontaan en ongedwongen kan gebeuren, zonder verplichtingen.

Laagdrempelig 

We gaan in onze werking op zoek naar de drempels voor onze verschillende doelgroepen en proberen die in de mate van het mogelijke weg te werken. Zo houden we de prijzen van ons speelplein bewust laag, om iedereen de kans te geven om deel te nemen. We maken hierbij ook géén verschil tussen mensen die wonen in of buiten Ieper , want alle kinderen zijn even welkom! Verder kunnen mensen met een UiTPAS kortingstarief ook korting krijgen bij ons op alle activiteiten.

8 aug (163)_edited.jpg

Ons speelsysteem

Leeftijdsgroepen
 

We vinden het belangrijk om speelkansen en -prikkels te creëren voor ieder kind. Onze werking is daarom opgesplitst in 3 leeftijdsgroepen. Kleuters (3 – 6 jaar), middengroep (6 – 12 jaar) en 12+ (12 – 15 jaar). Dit biedt ons de mogelijkheid om rekening te houden met de verschillen in niveaus, mogelijkheden en uitdagingen die met de verschillende leeftijden gepaard gaan bij het maken van activiteiten en het ondersteunen van de kinderen.

 

Speelaanbod 
 

Verder maken we een verdeling in ons activiteitenaanbod. Er is bij ons sprake van een open speelaanbod’ wat wil zeggen dat de kinderen zelf de keuze kunnen maken tussen een vast aanbod aan voorbereide activiteiten (knutselen, sport, spel, fantasie, …) of vrij spel. Het gebeurt al eens dat ze hierbij vuil worden, dus speelkledij is een must! Naast dit aanbod kunnen ze ook zelf activiteiten aanbrengen die dan door de animatoren worden uitgewerkt. Hiervoor beschikken we ook over een ruime berging met een grote verscheidenheid aan materiaal.

Op deze manier willen we ieder kind de vrijheid geven om naar eigen gevoel of voorkeur deel te nemen aan ons aanbod. Creatief zijn, ravotten, zot doen of heel de dag kampen bouwen? Bij ons kan dat allemaal.  We hopen hen hiermee alle (speel)kansen te kunnen aanbieden om hun eigen interesses te ontdekken of verder te ontplooien en hen zo een onvergetelijke vakantie te bezorgen.

Ruimte 

 

Aan het jeugdstadion beschikken we over een groot en uitdagend terrein. We beschikken daarnaast over heel wat binnenruimte in onze fuifzaal.  Onze kleuter - en middengroepwerking zijn van elkaar gescheiden. De kleuterwerking is goed afgesloten en beide werking liggen weg van druk verkeerd. Zo kunnen kinderen ten alle tijden veilig spelen.

De grote van ons terrein biedt ook heel wat mogelijkheden op vlak van activiteiten en speelkansen. Kampen bouwen in het Robinson, spelen in de zandbak of op de speeltoestellen, voetballen op het grasveld, … Om dit extra kracht bij te zetten worden de animatoren continue actief ingezet op de verschillende zones. Zo kan er te allen tijde begeleiding zijn bij het spelen

Onze speelpleinploeg

De sterkte en kwaliteit van ons speelsysteem, zoals hierboven omschreven, zit bij onze gemotiveerde animatorenploeg die bestaat uit zo’n 80-tal vrijwilligers (tussen 15 - 25 jaar). Animatoren en hoofdanimatoren werken samen met de speelpleinverantwoordelijke ieder jaar als één team aan een speelplein waar kinderen ongeremd kunnen spelen en ontdekken. 

Het jong enthousiasme van de animatoren, gecombineerd met opleidingen, ondersteuning en coaching vanuit de speelpleinverantwoordelijke maken van hen de ideale organisatoren! We kiezen bewust om te werken met vrijwilligers, omdat jongeren op die manier volledig voor ons speelplein, onze kinderen en onze visie kiezen.

We zoeken niet de perfecte animator, wél het perfecte team! 

Zorgzaam, creatief, avontuurlijk of administratief sterk? Ieder talent vult onze puzzel verder aan. We vinden het als speelpleinwerking onze taak om jongeren te helpen groeien, zij het in hun eigen talenten of in nieuwe die ze nog moeten ontdekken! Hierbij stellen we iedere animator centraal. We willen met hen op pad gaan en hen waardevolle zaken aanreiken tijdens hun tijd op ons speelplein.

Jaarwerking en inspraak 

Onlosmakelijk hieraan verbonden zijn voor ons een sterke jaarwerking en een grote mate aan inspraak. We geloven er in dat deze factoren de betrokkenheid van animatoren en bijgevolg de kwaliteit van onze werking bepalen. Een goeie groepssfeer en warm thuisgevoel zijn daarbij belangrijk. Daarom zetten we  in op activiteiten voor de volledige ploeg zoals bv. vorming, teambuildingsweekend, … tijdens én naast de vakantiewerking.

De animatoren krijgen daarnaast de kans om mee te denken over de algemene werking. Zo voorzien we werkgroepen rond bepaalde thema’s (bv. infrastructuur, speelsysteem, … ) of projecten (bv. nieuwe website) en is er een stuurgroep die samen met de jeugddienst nadenkt over de toekomst van het speelplein.

 

We verbeteren onze werking continue en dit in samenwerking met de volledige ploeg.

Zo wordt het speelplein door iedereen gedragen en staan we sterk als één werking dat ieder kind centraal stelt! 

IMG_2619-1_edited_edited.jpg